Kalite Politikası

Image

Kalite Politikası

En iyi yatırımın ‘insan’, kalitenin de insanla geldiğinin bilincinde olan Andaç, “en iyi yatırım kalitedir” düşüncesiyle hareket ederek, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Eğitim desteğiyle insanını güçlendiren Andaç, üretimin her aşamasında yapmış olduğu kontroller sayesinde de, ürünlerindeki kaliteden kesinlikle ödün vermemektedir.

Pazarlama ve satış sürecinde de hizmet kalitesini en üst seviyede tutan Andaç, bu alandaki başarısını müşteri memnunniyetinde göstermiş, yıllar içinde karlılığını katlayarak büyütmüştür.

Andaç, kaliteyi ulaşılması gereken bir hedeften öte, devamlı gelişim ve süreklilik gösteren bir süreç olarak algılamaktadır. Bu doğrultuda da insan ve ürün kalitesini etkileyen tüm iş süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  1. Adil Davranma
  2. Gizlilik
  3. Katılımcılık
  4. Kalitye ve Verimlilik
  5. İnsan, çevreye saygı
  6. Sürdürülebilirlik
  7. Şeffaflık
  8. Yaratıcılık ve inovasyon
  9. Hesap verilebilirlik